Klub kaktusářů Dvůr Králové nad Labem


Knihovna

Zobrazit:

Seradit podle: katalogového čísla | autora | názvu publikace.

Kat. číslo Název publikace Autor Rok vydání Poznámka
A 1 Kaktus??sk? sborn?k 1922-1962 kolektiv autor? 1922-1962 KK Praha
A 2 Kaktus??sk? sborn?k 1922-1962 kolektiv autor? 1922-1962 KK Praha
A 3 Kaktus??sk? sborn?k 1922-1962 kolektiv autor? 1922-1962 KK Praha
A 4 Jubilejn? sborn?k - v?sevy kaktus? a jin?ch sukulent? kolektiv autor? 1981 Chrudim 1971-81
A 5 Jubilejn? sborn?k - v?sevy kaktus? a jin?ch sukulent? kolektiv autor? 1981 Chrudim 1971-81
A 6 Jubilejn? sborn?k - kaktusy 1922-1972 kolektiv autor? 1973 KK Praha
A 7 Jubilejn? sborn?k - kaktusy 1922-1972 kolektiv autor? 1973 KK Praha
A 7A Jubilejn? sborn?k - kaktusy 1922-1972 kolektiv autor? 1973 KK Praha
A 8 Jubilejn? sborn?k prac? o kaktusech kolektiv autor? 1968 KK Ostrava
A 9 Jubilejn? sborn?k prac? o kaktusech kolektiv autor? 1969 KK Ostrava
A 10 Jubilejn? sborn?k prac? o kaktusech kolektiv autor? 1969 KK Ostrava
A 11 Jubilejn? sborn?k Ostrava 1954-1984 kolektiv autor? 1985 KK Ostrava 2 ks
A 11A Jubilejn? sborn?k Ostrava 1954-1984 kolektiv autor? 1985 KK Ostrava
A 12 50 let organizovn?ho kaktus??stv? v Brn? kolektiv autor? 1924-1974 KK Brno
A 13 Stachelpost No. 37 - No. 45 kolektiv autor? 1972-1973 v n?m?in?
A 14 Stachelpost No. 46 - No. 51 kolektiv autor? 1973-1974 v n?m?in?
A 15 Taxon. popisy rodu Acanthocalycium - se?it III. Backeberg 1973 p?eklad
A 16 Taxon. popisy rodu Acanthocalycium - se?it III. Backeberg 1973 p?eklad
A 17 Taxon. popisy rodu Astrophytum - se?it IV. Backeberg 1973 p?eklad
A 18 Taxon. popisy rodu Astrophytum - se?it IV. Backeberg 1973 p?eklad
A 19 Taxon. popisy rodu Gymnocalicium, Brachycalicium V. Backeberg 1973 p?eklad
A 20 Taxon. popisy rodu Gymnocalicium, Brachycalicium V. Backeberg 1973 p?eklad
A 21 Taxon. popisy rodu Oreocereus, Morawetzia - se?it VI. Backeberg 1975 p?eklad
A 22 Taxon. popisy rodu Oreocereus, Morawetzia - se?it VI. Backeberg 1975 p?eklad
A 23 Taxon. popisy rodu Matucana, Submatucana - se?it VII. Backeberg 1975 p?eklad
A 24 Taxon. popisy rodu Matucana, Submatucana - se?it VII. Backeberg 1975 p?eklad
A 25 Taxon. popisy rodu Mediolobivia, Aylostera - se?it VIII. Backeberg 1975 p?eklad
A 26 Taxon. popisy rodu Mediolobivia, Aylostera - se?it VIII. Backeberg 1975 p?eklad
A 27 Taxon. popisy rodu Rebutia, Sulkorebutia - se?it IX. Backeberg 1975 p?eklad
A 28 Monografie rodu Gymnocalicium Dr. Bohumil Sch?tz 1986
A 29 Monografie rodu Gymnocalicium (dodatek) Dr. Bohumil Sch?tz 1988
A 30 Popis rodu Escobaria Nigel P. Taylor 1983
A 31 Popis rodu Weingartia, Neowerdermania Fridrich Ritter, Otakar ??da 1975 KK Chrudim
A 32 Rod Echinofossulacactus Lawrence Jan Pech?nek 1983
A 33 Synonimie rodu Gymnocalicium Emil Luka??k
A 34 Echinocereus ro?. I. 1988 ?. 1 a 2 kolektiv autor? 1988
A 35 Echinocereus ro?. II. 1989 ?. 2 a 3 kolektiv autor? 1989
A 36 Echinocereus ro?. III. 1990 ?. 2 a 3 kolektiv autor? 1990
A 37 Echinocereus ro?. IV. 1992 kolektiv autor? 1992
A 38 Parodia Speg. - studijn? texty Fridrich Ritter 1983 p?eklad
A 39 Kaktusy Ji?n? Ameriky III. d?l - Chile Fridrich Ritter 1982 p?eklad KK Chrudim
A 40 Kaktusy Ji?n? Ameriky III. d?l - Chile Fridrich Ritter 1982 Obrazov? p??loha
A 41 Notosekce - popisy rodu Notocactus Dr. Jan 1984
A 42 Notosekce - popisy rodu Notocactus Dr. Jan 1984
A 43 Druhov? n?zvy rodu Notocactus Arno?t Janou?ek 1982
A 43A Druhov? n?zvy rodu Notocactus Arno?t Janou?ek 1982
A 44 Minimus - Notocactus 1 J. Neduchal 1978 v n?m?in?
A 45 Minimus - Notocactus 2 Joseph Theunissen 1979 v n?m?in?
A 46 Poln? ??sla Noto kolektiv autor? 1979
A 47 Rod Astrophytum (1979) S?dovsk? - Sch?tz 1981 p?eklad
A 48 Systematizace kaktus? - Verbreitung der Cactacea Dr. K. Schumann 1899 v n?m?in?
A 49 Kaktusy a my kolektiv autor? 1979
A 50 Kaktusy a my kolektiv autor? 1979
A 51 Kaktusy a my kolektiv autor? 1979
A 52 Kaktusy sukulenty a jejich p?st?n? Jarom?r Seidl 1923 antikv. stav
A 53 Za??n?me pestova? kaktusy Igor Dr?b 1991 ve sloven?tin?
A 54 Za??n?me pestova? kaktusy Igor Dr?b 1991 ve sloven?tin?
A 55 Kakteen Sukulenten 1/2 kolektiv autor? 1985 v n?m?in?
A 56 Kakteen Sukulenten 3/4 kolektiv autor? 1985 v n?m?in?
A 57 Kakteen und andere Sukkulenten kolektiv autor? 1970 v n?m?in?, ?asopis
A 58 Kakteen und andere Sukkulenten ro?. 25, 26 kolektiv autor? 1974-1975 v n?m?in?, sv.?asopis
A 59 Vzpom?nky star?ho kaktus??e Otakar S?dovsk? Astrophytum Brno 2x
A 59A Vzpom?nky star?ho kaktus??e Otakar S?dovsk? Astrophytum Brno
A 60 Literaturschau Kakteen 1/2 kolektiv autor? 1979 v n?m?in?
A 61 Lithops: Revize rodu a rejst??k jmen ?73 prof. Desmond T. Cole 1981 p?eklad
A 62 Obr?zkov? minilexikon sukulentov 1. d?l Matis, Stan?k, Lux, Dr?b 1992 ve sloven?tin?
A 63 Obr?zkov? minilexikon sukulentov 2. d?l Matis, Stan?k, Lux, Dr?b 1992 ve sloven?tin?
A 64 Pestujeme sukulenty Julius Matis 1992 ve sloven?tin?
A 65A Atlas sukulentov I. kolektiv autor? 1997 ve sloven?tin?
A 65 Atlas sukulentov II. kolektiv autor? 1998 ve sloven?tin?
A 66 Atlas sukulentov III. kolektiv autor? 1999 ve sloven?tin?
A 67 Atlas sukulentov IV. kolektiv autor? 2000 ve sloven?tin?
A 67A Atlas sukulentov V. kolektiv autor? 2002 ve sloven?tin?
A 67B Atlas sukulentov VI. kolektiv autor? 2004 ve sloven?tin?
A 67C Atlas sukulentov VII. kolektiv autor? 2005 ve sloven?tin?
A 67D Atlas sukulentov VIII. kolektiv autor? 2005 ve sloven?tin?
A 68 Astridia ?95 - ro?enka kolektiv autor? 1995
A 69 Lithops - barevn? vyobrazen? v?ech druh? rodu voln? listy
A 70 P?ehled rodu Conophytum - rozd?len? podle S. A. Hammera Steven A. Hammer Sdr. p?st. mesembr.
A 71 Sekund?rn? metabolity ?eledi cactaceae Roman ?tarha 2001
A 72 Klub kaktus??? Dv?r Kr?lov? n.L. 1968 - 1998 Zden?k Franc, Pavel Gr?ner 1999 KK Dv?r Kr?lov? n.L.
A 73 20 let ZO ?ZS klubu kaktus??? D. K. n. L. 1968 - 1988 Zden?k Franc, Pavel Gr?ner 1989 KK Dv?r Kr?lov? n.L.
A 74 Adres?? sb?rek katus? a sukulent? kolektiv autor? 1993 spol. p?stitel? Praha
A 74A Adres?? sb?rek katus? a sukulent? kolektiv autor? 1993 spol. p?stitel? Praha
A 75 Bibliografia z?kladnej kaktus?rskej literat?ry Juraj Labanc 1996 ve sloven?tin?
A 76 40 let organizovan?ho kaktus??stv? na Sokolovsku Miroslav Valachovi? 2002 KK Sokolov
A 77 Detailn? rozbor hornin a miner?l?, z?livkov? re?imy Ji?? Chrpa 2003 zejm. pro p?stitele mesemb.
A 78 SUKULENTY - P?stov?n? v modern?m byt? Ing. Miroslav Voldan 1989 ?ZS ZO KK Praha
A 79 SUKULENTY - P?stov?n? v modern?m byt? Ing. Miroslav Voldan 1989 ?ZS ZO KK Praha
A 80 Kvetouc? kaktusy v byt? - p??ru?ka pro za??naj?c? kaktus??e Ing. Bohumil Mazel, Dr. Jan ??ha 1987 ?ZS ZO KK Praha
A 81 Kvetouc? kaktusy v byt? - p??ru?ka pro za??naj?c? kaktus??e Ing. Bohumil Mazel, Dr. Jan ??ha 1987 ?ZS ZO KK Praha
A 82 Atlas tilandsi? I (1-15) J. Gloser, J. Zima, J. Chvastek 1990
A 83 Atlas tilandsi? II (1-15) J. Gloser, J. Zima, J. Chvastek 1990
A 84 Chrudimsk? kaktus?? kolektiv autor? 1982 ZO ?SZ KK Chrudim
A 85 Vzpom?nky na Alberto Vojt?cha Fri?e J. Vochozka, J. Stejskal 2003
A 86 Kvetouc? kameny - z?livkov? re?im a v?sevy rodu MESEMB p?. Hubka 2004 4 strany
A 87 Atlas kaktus? I. - XX. kolektiv autor? 1986-2005 abc. se?azen? ve 3 po?ada??ch
A 87A P??loha k Atlasu kaktus? - Syst?my ?eledi CACTACEAE J. ??ha, J. P?n??k 1988
A 87B P??loha k Atlasu kaktus? - Rod Ariocarpus Vladislav ?ediv? 1991
A 87C P??loha k Atlasu kaktus? - Choroby a ?k?dci sukul. rostlin Ji?? Spurn? 1992
A 87D P??loha k Atlasu kaktus? - Rod Notocactus Stanislav Stuchl?k 1993
A 87E P??loha k Atlasu kaktus? - Index I. / 1986 - XI. / 1996 Petr Ant?lek 1996
A 88 LITHOPS locality data October 2002 C001 - C400 Desmond T. Cole 2002 voln? listy
A 89 AZET 2-3 / 2004 Z na?ich cest za katusy kolektiv autor? 2004 KK Astrophytum Brno
A 90 LITHOPS -Cole by number, localities, species C001 - C406 Desmond T. Cole 2005 voln? listy

Půjčovní řád knihovny


© Klub kaktusářů Dvůr Králové, z. s. 2006-2024.
Pravidla používání